User Tools

Site Tools


2875--10928-caprara-la-gi

10928 Caprara
Tên
Tên Caprara
Tên chỉ định 1998 BW43
Phát hiện
Người phát hiệns M. Tombelli, G. Forti
Ngày phát hiện 25 tháng 1 năm 1998
Nơi phát hiện Đài thiên văn vật lý thiên văn Asiago
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2231300
Bán trục lớn (a) 2.7801222 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.1597935 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.4004509 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.64 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 8.68624°
Kinh độ (Ω) 35.56653°
Acgumen (ω) 4.96248°
Độ bất thường trung bình (M) 143.40369°

10928 Caprara là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.1611178 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.2231300 và chu kỳ quỹ đạo là 1693.1454230 ngày (4.64 năm).[1] It có vận tốc quỹ đạo trung bình là 17.85908272 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 8.68624°.

Nó được phát hiện ngày 25 tháng 1 năm 1998 ở Đài thiên văn vật lý thiên văn Asiago.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 29 tháng 2 năm 2008. 
2875--10928-caprara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)