User Tools

Site Tools


2876--11087-yamasakimakoto-la-gi

Yamasakimakoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11087
Tên thay thế 1993 TK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7904060
Viễn điểm quỹ đạo 2.6433234
Độ lệch tâm 0.1923702
Chu kỳ quỹ đạo 1205.6109939
Độ bất thường trung bình 171.39363
Độ nghiêng quỹ đạo 3.45440
Kinh độ của điểm nút lên 28.78867
Acgumen của cận điểm 327.55482
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

11087 Yamasakimakoto (1993 TK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11087 Yamasakimakoto
2876--11087-yamasakimakoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)