User Tools

Site Tools


2877--11255-fujiiekio-la-gi

Fujiiekio
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Kosai và K. Hurukawa
Nơi khám phá Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo
Ngày khám phá 18 tháng 2 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11255
Tên thay thế 1977 DC4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6482898
Viễn điểm quỹ đạo 3.5574244
Độ lệch tâm 0.1464996
Chu kỳ quỹ đạo 1996.3702661
Độ bất thường trung bình 267.97691
Độ nghiêng quỹ đạo 2.55195
Kinh độ của điểm nút lên 94.52319
Acgumen của cận điểm 30.86624
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

11255 Fujiiekio (1977 DC4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 2 năm 1977 bởi H. Kosai và K. Hurukawa ở Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11255 Fujiiekio
2877--11255-fujiiekio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)