User Tools

Site Tools


2878--11450-shearer-la-gi

Shearer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11450
Tên thay thế 1979 QJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0136974
Viễn điểm quỹ đạo 2.4691508
Độ lệch tâm 0.1015991
Chu kỳ quỹ đạo 1225.7008634
Độ bất thường trung bình 342.72537
Độ nghiêng quỹ đạo 7.71079
Kinh độ của điểm nút lên 148.33370
Acgumen của cận điểm 31.90418
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

11450 Shearer (1979 QJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1979 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11450 Shearer
2878--11450-shearer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)