User Tools

Site Tools


2879--11706-rijeka-la-gi

11706 Rijeka (tên chỉ định: 1998 HV4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Korado Korlević và M. Dusic ở Đài thiên văn Višnjan ở Višnjan, Croatia, ngày 20 tháng 4 năm 1998. Nó được đặt theo tên cảng biển Rijeka, Croatia.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11706 Rijeka
2879--11706-rijeka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)