User Tools

Site Tools


2880--11900-spinoy-la-gi

Spinoy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 6 tháng 6 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11900
Tên thay thế 1991 LV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9547213
Viễn điểm quỹ đạo 2.8654337
Độ lệch tâm 0.1889384
Chu kỳ quỹ đạo 1366.6110722
Độ bất thường trung bình 138.22781
Độ nghiêng quỹ đạo 3.40599
Kinh độ của điểm nút lên 101.61980
Acgumen của cận điểm 222.55968
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

11900 Spinoy (1991 LV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 6 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11900 Spinoy
2880--11900-spinoy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)