User Tools

Site Tools


2881--12111-ulm-la-gi

Ulm
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 1 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12111
Tên thay thế 1998 LU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3883653
Viễn điểm quỹ đạo 2.7329801
Độ lệch tâm 0.0672899
Chu kỳ quỹ đạo 1496.6819808
Độ bất thường trung bình 171.73002
Độ nghiêng quỹ đạo 3.88214
Kinh độ của điểm nút lên 250.16436
Acgumen của cận điểm 340.16248
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

12111 Ulm (1998 LU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 6 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12111 Ulm
2881--12111-ulm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)