User Tools

Site Tools


2882--12292-dalton-la-gi

Dalton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 6 tháng 6 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12292
Đặt tên theo John Dalton
Tên thay thế 1991 LK2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8780897
Viễn điểm quỹ đạo 3.4251373
Độ lệch tâm 0.0867885
Chu kỳ quỹ đạo 2043.6092592
Độ bất thường trung bình 64.41337
Độ nghiêng quỹ đạo 6.21471
Kinh độ của điểm nút lên 71.97979
Acgumen của cận điểm 115.33933
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

12292 Dalton (1991 LK2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 6 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12292 Dalton
2882--12292-dalton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)