User Tools

Site Tools


2883--12482-pajka-la-gi

12482 Pajka
Khám phá[1]
Khám phá bởi Adrián Galád và Alexander Pravda
Nơi khám phá Đài thiên văn Modra
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12482
Tên thay thế 1997 FG1
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính [2]
Đặc trưng quỹ đạo[3]
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0275 AU
Viễn điểm quỹ đạo 2.8045 AU
Bán trục lớn 2.41603 AU
Độ lệch tâm 0.160802
Chu kỳ quỹ đạo 1371.67 ngày (3.76 năm)
Độ bất thường trung bình 47.606°
Độ nghiêng quỹ đạo 8.632°
Kinh độ của điểm nút lên 133.491°
Acgumen của cận điểm 29.006°
Đặc trưng vật lý
Chu kỳ tự quay 3.9428 ± 0.0001 giờ [4]
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2 [5]

12482 Pajka (1997 FG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1997 bởi Adrián Galád và Alexander Pravda ở Đài thiên văn Modra.[1]

  1. ^ a ă “Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (10001)-(15000)”. IAU: Minor Planet Center. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 5 năm 2011. Truy cập 18 tháng 12 năm 2008. 
  2. ^ “12482 Pajka (1997 FG1)”. JPL Small-Body Database. Jet Propulsion Laboratory. Truy cập 28 tháng 12 năm 2008. 
  3. ^ “(12482) Pajka”. AstDyS. Italy: University of Pisa. Truy cập 18 tháng 12 năm 2008. 
  4. ^ Galád và đồng nghiệp (2008). “A Collection of Lightcurves from Modra: 2007 December- 2008 June”. The Minor Planet Bulletin 35 (4): 144–146. Bibcode:2008MPBu...35..144G. 
  5. ^ Tholen (2007). “Asteroid Absolute Magnitudes”. EAR-A-5-DDR-ASTERMAG-V11.0. Planetary Data System. Bản gốc lưu trữ 15 tháng 4 năm 2009. Truy cập 28 tháng 12 năm 2008. 
2883--12482-pajka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)