User Tools

Site Tools


2884--12688-baekeland-la-gi

Baekeland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12688
Đặt tên theo Leo Baekeland
Tên thay thế 1988 CK4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2643410
Viễn điểm quỹ đạo 3.1063830
Độ lệch tâm 0.1567837
Chu kỳ quỹ đạo 1607.3213129
Độ bất thường trung bình 106.93664
Độ nghiêng quỹ đạo 12.04321
Kinh độ của điểm nút lên 291.14232
Acgumen của cận điểm 345.01666
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

12688 Baekeland (1988 CK4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12688 Baekeland
2884--12688-baekeland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)