User Tools

Site Tools


2885--12928-nicolapozio-la-gi

Nicolapozio
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Boattini và G. Forti
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12928
Tên thay thế 1999 SV9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4760027
Viễn điểm quỹ đạo 2.8733303
Độ lệch tâm 0.0742761
Chu kỳ quỹ đạo 1597.7281726
Độ bất thường trung bình 35.53240
Độ nghiêng quỹ đạo 14.12049
Kinh độ của điểm nút lên 201.60839
Acgumen của cận điểm 123.50346
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

12928 Nicolapozio (1999 SV9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1999 bởi A. Boattini và G. Forti ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12928 Nicolapozio
2885--12928-nicolapozio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)