User Tools

Site Tools


2886--13196-rogerssmith-la-gi

Rogerssmith
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 1 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13196
Tên thay thế 1997 CE8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9836514
Viễn điểm quỹ đạo 2.6203358
Độ lệch tâm 0.1382898
Chu kỳ quỹ đạo 1275.7177613
Độ bất thường trung bình 210.77965
Độ nghiêng quỹ đạo 5.97616
Kinh độ của điểm nút lên 153.86966
Acgumen của cận điểm 203.52032
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

13196 Rogerssmith (1997 CE8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 2 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13196 Rogerssmith
2886--13196-rogerssmith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)