User Tools

Site Tools


2887--13753-jennivirta-la-gi

Jennivirta
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá 17 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13753
Đặt tên theo Jenni Virtanen
Tên thay thế 1998 SY59
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007
Cận điểm quỹ đạo 2.7142765
Viễn điểm quỹ đạo 3.6237431
Bán trục lớn 3.1690098
Độ lệch tâm 0.1434938
Chu kỳ quỹ đạo 5.64
Độ bất thường trung bình 220.28823
Độ nghiêng quỹ đạo 6.09697
Kinh độ của điểm nút lên 133.97287
Acgumen của cận điểm 285.43703

13753 Jennivirta là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2060.5530135 ngày (5.64 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
2887--13753-jennivirta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)