User Tools

Site Tools


2890--15147-siegfried-la-gi

Siegfried
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15147
Tên thay thế 2000 EJ134
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.2010207
Viễn điểm quỹ đạo 3.2879705
Độ lệch tâm 0.0133996
Chu kỳ quỹ đạo 2134.6133424
Độ bất thường trung bình 348.96453
Độ nghiêng quỹ đạo 8.94275
Kinh độ của điểm nút lên 58.04278
Acgumen của cận điểm 283.53886
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

15147 Siegfried (2000 EJ134) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15147 Siegfried
2890--15147-siegfried-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)