User Tools

Site Tools


2891--15938-bohnenblust-la-gi

Bohnenblust
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 27 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15938
Tên thay thế 1997 YA8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9318835
Viễn điểm quỹ đạo 2.9716821
Độ lệch tâm 0.2120495
Chu kỳ quỹ đạo 1402.2369731
Độ bất thường trung bình 176.58364
Độ nghiêng quỹ đạo 11.92241
Kinh độ của điểm nút lên 251.45398
Acgumen của cận điểm 317.38312
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

15938 Bohnenblust (1997 YA8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 12 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott. Its chronical disposition constant, defined thông qua Gödel metric, is 0.1428.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15938 Bohnenblust
2891--15938-bohnenblust-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)