User Tools

Site Tools


2892--10929-chenfangyun-la-gi

Chenfangyun
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 1 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10929
Tên thay thế 1998 CF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8056421
Viễn điểm quỹ đạo 3.5049901
Độ lệch tâm 0.1108206
Chu kỳ quỹ đạo 2047.2115415
Độ bất thường trung bình 221.85794
Độ nghiêng quỹ đạo 1.53885
Kinh độ của điểm nút lên 34.25066
Acgumen của cận điểm 182.54619
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

10929 Chenfangyun (1998 CF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 2 năm 1998 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong. Tiểu hành tinh đã được đặt tên cho Fangyun Chen, nhà nghiên cứu điện tử vô tuyến.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
2892--10929-chenfangyun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)