User Tools

Site Tools


2894--11256-fuglesang-la-gi

Fuglesang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11256
Đặt tên theo Christer Fuglesang
Tên thay thế 1978 RO8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9678284
Viễn điểm quỹ đạo 2.8265454
Độ lệch tâm 0.1791093
Chu kỳ quỹ đạo 1355.6614796
Độ bất thường trung bình 64.79507
Độ nghiêng quỹ đạo 1.22111
Kinh độ của điểm nút lên 269.23547
Acgumen của cận điểm 346.27581
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

11256 Fuglesang (1978 RO8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1978 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11256 Fuglesang
2894--11256-fuglesang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)