User Tools

Site Tools


2896--11707-grigery-la-gi

Grigery
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11707
Tên thay thế 1998 HW17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8568645
Viễn điểm quỹ đạo 2.5751595
Độ lệch tâm 0.1620693
Chu kỳ quỹ đạo 1204.9154526
Độ bất thường trung bình 204.99273
Độ nghiêng quỹ đạo 3.60403
Kinh độ của điểm nút lên 310.14057
Acgumen của cận điểm 63.94825
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

11707 Grigery (1998 HW17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11707 Grigery
2896--11707-grigery-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)