User Tools

Site Tools


2897--11905-giacometti-la-gi

Giacometti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 6 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11905
Đặt tên theo Alberto Giacometti
Tên thay thế 1991 VL6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1434637
Viễn điểm quỹ đạo 2.9780197
Độ lệch tâm 0.1629520
Chu kỳ quỹ đạo 1496.7425270
Độ bất thường trung bình 15.04734
Độ nghiêng quỹ đạo 13.28903
Kinh độ của điểm nút lên 205.78753
Acgumen của cận điểm 204.15151
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

11905 Giacometti (1991 VL6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 11 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11905 Giacometti
2897--11905-giacometti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)