User Tools

Site Tools


2898--12113-hollows-la-gi

Hollows
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 29 tháng 7 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12113
Tên thay thế 1998 OH12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6602810
Viễn điểm quỹ đạo 3.3506972
Độ lệch tâm 0.1148592
Chu kỳ quỹ đạo 1903.1418175
Độ bất thường trung bình 296.08260
Độ nghiêng quỹ đạo 11.71025
Kinh độ của điểm nút lên 100.71952
Acgumen của cận điểm 236.83315
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

12113 Hollows (1998 OH12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 7 năm 1998 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12113 Hollows
2898--12113-hollows-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)