User Tools

Site Tools


2899--12294-avogadro-la-gi

Avogadro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12294
Đặt tên theo Amedeo Avogadro
Tên thay thế 1991 PQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0859935
Viễn điểm quỹ đạo 2.6554719
Độ lệch tâm 0.1201060
Chu kỳ quỹ đạo 1333.2829155
Độ bất thường trung bình 227.49956
Độ nghiêng quỹ đạo 1.97219
Kinh độ của điểm nút lên 14.70512
Acgumen của cận điểm 279.26827
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

12294 Avogadro (1991 PQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12294 Avogadro
2899--12294-avogadro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)