User Tools

Site Tools


2901--12694-schleiermacher-la-gi

Schleiermacher
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 7 tháng 3 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12694
Đặt tên theo Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher
Tên thay thế 1989 EJ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9617443
Viễn điểm quỹ đạo 3.5462621
Độ lệch tâm 0.0898152
Chu kỳ quỹ đạo 2144.0030359
Độ bất thường trung bình 110.67480
Độ nghiêng quỹ đạo 0.47524
Kinh độ của điểm nút lên 136.13422
Acgumen của cận điểm 350.76297
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

12694 Schleiermacher (1989 EJ6) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 3 năm 1989, bởi Freimut Borngen ở Tautenburg, Đức. See also the eponymic Friedrich Schleiermacher.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12694 Schleiermacher
2901--12694-schleiermacher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)