User Tools

Site Tools


2902--12931-mario-la-gi

Mario
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Sposetti
Nơi khám phá Gnosca
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12931
Tên thay thế 1999 TX10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6935369
Viễn điểm quỹ đạo 2.7308141
Độ lệch tâm 0.0068722
Chu kỳ quỹ đạo 1631.4550331
Độ bất thường trung bình 261.83205
Độ nghiêng quỹ đạo 3.38254
Kinh độ của điểm nút lên 123.94053
Acgumen của cận điểm 341.81620
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

12931 Mario (1999 TX10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1999 bởi S. Sposetti ở Gnosca.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12931 Mario
2902--12931-mario-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)