User Tools

Site Tools


2903--13200-romagnani-la-gi

Romagnani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi và G. Cattani
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 13 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13200
Tên thay thế 1997 EQ40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3019981
Viễn điểm quỹ đạo 2.8060207
Độ lệch tâm 0.0986728
Chu kỳ quỹ đạo 1490.8438582
Độ bất thường trung bình 200.19287
Độ nghiêng quỹ đạo 10.99475
Kinh độ của điểm nút lên 150.44986
Acgumen của cận điểm 102.50603
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

13200 Romagnani (1997 EQ40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1997 bởi L. Tesi và G. Cattani ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13200 Romagnani
2903--13200-romagnani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)