User Tools

Site Tools


2904--13477-utkin-la-gi

13477 Utkin là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1398.7003509 ngày (3.83 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 5 tháng 11 năm 1975. Nó được đặt theo tên Russian rocket scientist Vladimir Fedorovich Utkin (1923-2000).

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2904--13477-utkin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)