User Tools

Site Tools


2905--13760-rodriguez-la-gi

Rodriguez
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13760
Tên thay thế 1998 SN123
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1175579
Viễn điểm quỹ đạo 2.9972953
Độ lệch tâm 0.1719966
Chu kỳ quỹ đạo 1493.8369268
Độ bất thường trung bình 150.30613
Độ nghiêng quỹ đạo 2.84273
Kinh độ của điểm nút lên 14.72886
Acgumen của cận điểm 328.08819
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

13760 Rodriguez (1998 SN123) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13760 Rodriguez
2905--13760-rodriguez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)