User Tools

Site Tools


2906--14098-imek-la-gi

14098 Šimek là một tiểu hành tinh vành đai chính from vành đai tiểu hành tinh with vận tốc quỹ đã là 1836.8712409 ngày (5.03 năm).[1] Nó được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1997 by A. Galád và A. Pravda ở Modra, Slovakia. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học vô tuyến Milos Simek người Séc (1933) làm ở Đài Quan sát Ondrejov.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2906--14098-imek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)