User Tools

Site Tools


2907--14499-satotoshio-la-gi

Satotoshio
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14499
Tên thay thế 1995 VR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7652393
Viễn điểm quỹ đạo 2.5581433
Độ lệch tâm 0.1833990
Chu kỳ quỹ đạo 1160.8843127
Độ bất thường trung bình 11.94077
Độ nghiêng quỹ đạo 4.98828
Kinh độ của điểm nút lên 107.27781
Acgumen của cận điểm 257.90333
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

14499 Satotoshio (1995 VR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1995 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14499 Satotoshio
2907--14499-satotoshio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)