User Tools

Site Tools


2908--14836-maxfrisch-la-gi

Maxfrisch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14836
Đặt tên theo Max Frisch
Tên thay thế 1988 CY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8311184
Viễn điểm quỹ đạo 3.5363986
Độ lệch tâm 0.1107622
Chu kỳ quỹ đạo 2074.9546233
Độ bất thường trung bình 142.99506
Độ nghiêng quỹ đạo 15.25038
Kinh độ của điểm nút lên 144.00157
Acgumen của cận điểm 80.91241
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

14836 Maxfrisch (1988 CY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14836 Maxfrisch
2908--14836-maxfrisch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)