User Tools

Site Tools


2910--15939-fessenden-la-gi

Fessenden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 28 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15939
Tên thay thế 1997 YP8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7804822
Viễn điểm quỹ đạo 3.5690814
Độ lệch tâm 0.1241974
Chu kỳ quỹ đạo 2066.1851919
Độ bất thường trung bình 203.35758
Độ nghiêng quỹ đạo 13.14495
Kinh độ của điểm nút lên 107.04800
Acgumen của cận điểm 115.74909
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

15939 Fessenden (1997 YP8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15939 Fessenden
2910--15939-fessenden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)