User Tools

Site Tools


2912--11091-thelonious-la-gi

Thelonious
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 16 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11091
Đặt tên theo Thelonious Monk
Tên thay thế 1994 DP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1095670
Viễn điểm quỹ đạo 2.8678700
Độ lệch tâm 0.1523481
Chu kỳ quỹ đạo 1434.0426998
Độ bất thường trung bình 325.82082
Độ nghiêng quỹ đạo 1.16057
Kinh độ của điểm nút lên 148.81962
Acgumen của cận điểm 242.05805
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

11091 Thelonious (1994 DP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 2 năm 1994 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Nó được đặt theo tên jazz hard bop pianist Thelonious Monk.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11091 Thelonious
2912--11091-thelonious-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)