User Tools

Site Tools


2913--11257-rodionta-la-gi

Rodionta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11257
Tên thay thế 1978 TP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9573827
Viễn điểm quỹ đạo 2.6693761
Độ lệch tâm 0.1538860
Chu kỳ quỹ đạo 1285.1941493
Độ bất thường trung bình 127.21550
Độ nghiêng quỹ đạo 4.30269
Kinh độ của điểm nút lên 160.02528
Acgumen của cận điểm 246.79529
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

11257 Rodionta (1978 TP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11257 Rodionta
2913--11257-rodionta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)