User Tools

Site Tools


2914--11473-barbaresco-la-gi

Barbaresco
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa of the Lowell Observatory
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11473
Tên thay thế 1982 SC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9928439
Viễn điểm quỹ đạo 3.2692521
Độ lệch tâm 0.2425665
Chu kỳ quỹ đạo 1558.8043347
Độ bất thường trung bình 12.15433
Độ nghiêng quỹ đạo 9.88059
Kinh độ của điểm nút lên 348.42762
Acgumen của cận điểm 352.98904
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

11473 Barbaresco (1982 SC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1982 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11473 Barbaresco
2914--11473-barbaresco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)