User Tools

Site Tools


2915--11709-eudoxos-la-gi

Eudoxos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 27 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11709
Tên thay thế 1998 HF20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3219166
Viễn điểm quỹ đạo 2.8851318
Độ lệch tâm 0.1081640
Chu kỳ quỹ đạo 1534.4080128
Độ bất thường trung bình 91.81395
Độ nghiêng quỹ đạo 2.76199
Kinh độ của điểm nút lên 193.45429
Acgumen của cận điểm 96.69929
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

11709 Eudoxos (1998 HF20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 4 năm 1998 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11709 Eudoxos
2915--11709-eudoxos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)