User Tools

Site Tools


2916--12295-tasso-la-gi

Tasso
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12295
Tên thay thế 1991 PE3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9045242
Viễn điểm quỹ đạo 2.9243856
Độ lệch tâm 0.2111991
Chu kỳ quỹ đạo 1370.3360091
Độ bất thường trung bình 99.16199
Độ nghiêng quỹ đạo 3.29934
Kinh độ của điểm nút lên 110.86356
Acgumen của cận điểm 294.92990
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12295 Tasso (1991 PE3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12295 Tasso
2916--12295-tasso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)