User Tools

Site Tools


2917--12490-leiden-la-gi

Leiden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12490
Đặt tên theo Leiden
Tên thay thế 1997 JB13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8322654
Viễn điểm quỹ đạo 3.5761752
Độ lệch tâm 0.1160828
Chu kỳ quỹ đạo 2094.9901105
Độ bất thường trung bình 345.18625
Độ nghiêng quỹ đạo 0.94378
Kinh độ của điểm nút lên 145.91068
Acgumen của cận điểm 60.32887
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

12490 Leiden (1997 JB13) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1997 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12490 Leiden
2917--12490-leiden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)