User Tools

Site Tools


2918--12695-utrecht-la-gi

Utrecht
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 1 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12695
Đặt tên theo Utrecht
Tên thay thế 1989 GR3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9305827
Viễn điểm quỹ đạo 3.2101755
Độ lệch tâm 0.2489113
Chu kỳ quỹ đạo 1505.2000271
Độ bất thường trung bình 177.21824
Độ nghiêng quỹ đạo 3.89463
Kinh độ của điểm nút lên 256.90045
Acgumen của cận điểm 14.04229
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12695 Utrecht (1989 GR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12695 Utrecht
2918--12695-utrecht-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)