User Tools

Site Tools


2919--12932-conedera-la-gi

Conedera
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Sposetti
Nơi khám phá Gnosca
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12932
Tên thay thế 1999 TC12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9307366
Viễn điểm quỹ đạo 2.9184402
Độ lệch tâm 0.2036848
Chu kỳ quỹ đạo 1378.9720476
Độ bất thường trung bình 129.29186
Độ nghiêng quỹ đạo 3.42333
Kinh độ của điểm nút lên 114.14518
Acgumen của cận điểm 232.51916
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

12932 Conedera (1999 TC12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1999 bởi S. Sposetti ở Gnosca.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12932 Conedera
2919--12932-conedera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)