User Tools

Site Tools


2920--13207-tamagawa-la-gi

Tamagawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 10 tháng 4 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13207
Tên thay thế 1997 GZ25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1075501
Viễn điểm quỹ đạo 2.4717775
Độ lệch tâm 0.0795373
Chu kỳ quỹ đạo 1265.4821192
Độ bất thường trung bình 81.36065
Độ nghiêng quỹ đạo 4.91423
Kinh độ của điểm nút lên 150.10189
Acgumen của cận điểm 57.45897
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

13207 Tamagawa (1997 GZ25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 4 năm 1997 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13207 Tamagawa
2920--13207-tamagawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)