User Tools

Site Tools


2922--13761-dorristaylor-la-gi

Dorristaylor
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13761
Tên thay thế 1998 SA130
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1260128
Viễn điểm quỹ đạo 2.6997030
Độ lệch tâm 0.1188819
Chu kỳ quỹ đạo 1368.9766170
Độ bất thường trung bình 51.58796
Độ nghiêng quỹ đạo 2.52293
Kinh độ của điểm nút lên 167.71416
Acgumen của cận điểm 9.35347
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

13761 Dorristaylor (1998 SA130) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13761 Dorristaylor
2922--13761-dorristaylor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)