User Tools

Site Tools


2923--14100-weierstrass-la-gi

Weierstrass
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14100
Đặt tên theo Karl Weierstrass
Tên thay thế 1997 RQ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8235023
Viễn điểm quỹ đạo 3.4264329
Độ lệch tâm 0.0964699
Chu kỳ quỹ đạo 2017.7469815
Độ bất thường trung bình 117.51123
Độ nghiêng quỹ đạo 0.57836
Kinh độ của điểm nút lên 190.38695
Acgumen của cận điểm 37.11961
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

14100 Weierstrass (1997 RQ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14100 Weierstrass
2923--14100-weierstrass-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)