User Tools

Site Tools


2924--14500-kibo-la-gi

Kibo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 27 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14500
Tên thay thế 1995 WO7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0100914
Viễn điểm quỹ đạo 2.4532836
Độ lệch tâm 0.0992953
Chu kỳ quỹ đạo 1217.7229427
Độ bất thường trung bình 277.35306
Độ nghiêng quỹ đạo 3.80053
Kinh độ của điểm nút lên 256.49994
Acgumen của cận điểm 161.14599
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

14500 Kibo (1995 WO7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 11 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14500 Kibo
2924--14500-kibo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)