User Tools

Site Tools


2925--14845-hegel-la-gi

Hegel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14845
Đặt tên theo Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Tên thay thế 1988 VS6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0140046
Viễn điểm quỹ đạo 4.8872456
Độ lệch tâm 0.2370816
Chu kỳ quỹ đạo 2868.1188749
Độ bất thường trung bình 152.84046
Độ nghiêng quỹ đạo 4.90456
Kinh độ của điểm nút lên 209.37450
Acgumen của cận điểm 211.99875
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

14845 Hegel (1988 VS6) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg. Nó được đặt theo tên German philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 14845 Hegel
2925--14845-hegel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)