User Tools

Site Tools


2926--15557-kimcochran-la-gi

Kimcochran
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 2 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15557
Tên thay thế 2000 GV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6274993
Viễn điểm quỹ đạo 3.0933229
Độ lệch tâm 0.0814260
Chu kỳ quỹ đạo 1767.0185979
Độ bất thường trung bình 185.02487
Độ nghiêng quỹ đạo 1.16162
Kinh độ của điểm nút lên 202.60369
Acgumen của cận điểm 69.10232
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

15557 Kimcochran (2000 GV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 4 năm 2000 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15557 Kimcochran
2926--15557-kimcochran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)