User Tools

Site Tools


2927--15941-stevegauthier-la-gi

Stevegauthier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 29 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15941
Tên thay thế 1997 YX15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7065744
Viễn điểm quỹ đạo 3.3774110
Độ lệch tâm 0.1102627
Chu kỳ quỹ đạo 1937.9192937
Độ bất thường trung bình 170.90758
Độ nghiêng quỹ đạo 14.39148
Kinh độ của điểm nút lên 294.65130
Acgumen của cận điểm 351.43748
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

15941 Stevegauthier (1997 YX15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 12 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15941 Stevegauthier
2927--15941-stevegauthier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)