User Tools

Site Tools


2928--10931-ceccano-la-gi

10931 Ceccano (1998 DA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 2 năm 1998 bởi G. Masi ở Ceccano. Tiểu hành tinh được đặt tên theo tên của thị trấn Italia nơi nó được quan sát.[1]

2928--10931-ceccano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)