User Tools

Site Tools


2929--11092-iwakisan-la-gi

Iwakisan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 4 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11092
Tên thay thế 1994 ED
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6214119
Viễn điểm quỹ đạo 2.8495271
Độ lệch tâm 0.0416958
Chu kỳ quỹ đạo 1652.5181278
Độ bất thường trung bình 353.78346
Độ nghiêng quỹ đạo 1.40972
Kinh độ của điểm nút lên 118.40035
Acgumen của cận điểm 111.62851
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11092 Iwakisan (1994 ED) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11092 Iwakisan
2929--11092-iwakisan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)