User Tools

Site Tools


2930--11258-aoyama-la-gi

Aoyama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Tomita
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11258
Tên thay thế 1978 VP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6836520
Viễn điểm quỹ đạo 3.5332538
Độ lệch tâm 0.1366599
Chu kỳ quỹ đạo 2001.7732375
Độ bất thường trung bình 135.26670
Độ nghiêng quỹ đạo 5.63279
Kinh độ của điểm nút lên 244.31818
Acgumen của cận điểm 170.05901
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

11258 Aoyama (1978 VP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 1978 bởi K. Tomita ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11258 Aoyama
2930--11258-aoyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)