User Tools

Site Tools


2931--11480-velikij-ustyug-la-gi

Velikij Ustyug
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11480
Đặt tên theo Veliky Ustyug
Tên thay thế 1986 RW5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8304098
Viễn điểm quỹ đạo 2.5881606
Độ lệch tâm 0.1714923
Chu kỳ quỹ đạo 1199.4333077
Độ bất thường trung bình 216.59569
Độ nghiêng quỹ đạo 3.51389
Kinh độ của điểm nút lên 217.93266
Acgumen của cận điểm 139.05455
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

11480 Velikij Ustyug (1986 RW5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1986 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11480 Velikij Ustyug
2931--11480-velikij-ustyug-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)