User Tools

Site Tools


2932--11710-nataliehale-la-gi

Nataliehale
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11710
Tên thay thế 1998 HS34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2525609
Viễn điểm quỹ đạo 2.6211531
Độ lệch tâm 0.0756286
Chu kỳ quỹ đạo 1389.4517991
Độ bất thường trung bình 283.40806
Độ nghiêng quỹ đạo 3.18099
Kinh độ của điểm nút lên 101.54914
Acgumen của cận điểm 41.56334
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

11710 Nataliehale (1998 HS34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11710 Nataliehale
2932--11710-nataliehale-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)